contents

Sidelines

Qaps Mngadi writes:

iyiphi eyakho imbiza la ekulaphayo?

Qaps Mngadi

Qaphelani 'QAPS' Mngadi is one of the only cartoonists in South Africa to produce regular cartoons in isiZulu for a mainstream newspaper ('Isolezwe').

In fact, at one point, he was…>

'20130906_qapsmngadi': Africartoons.com
Add Share
 
© Qaps Mngadi | Sep 06, 2013 | Isolezwe